Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Moon, Illuminated: 60,3% (14 August 2017)

Τime 07:00 Larissa Greece, Distance: 368295,021 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Moon, Illuminated: 80,8% (12 August 2017)

Τime 05:30 Larissa Greece, Distance: 375273,540 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Moon, Illuminated: 94,5% (10 August 2017)

Τime 05:30 Larissa Greece, Distance: 383329,259 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Pleiades, M45, Star Cluster (3 August 2017)

Pleiades, M45, Star Cluster, Distance: 444,3 ly, Τime 05:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Moon, Illuminated: 51,2% (30 July 2017)

Τime 21:10 Larissa Greece, Distance: 396151,969 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software