Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

C 13, M 103, C 10 Star Clusters in Cassiopeia (5 November 2018)

Local Τime 19:40 Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, 0.5x Focal Reducer 1.25", Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου