Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

Moon - Telescope 70mm (21-8-2016)


Moon - Telescope 70mm (21-8-2016) Τime 01:30 Celestron Travel Scope 70 Portable Telescope Camera Neximage solar system imager Video Quality 1280x720

Moon - Telescope 70mm (21-8-2016) από sv4dinos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου