Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Moon (8 October 2016) - Telescope


Τime 20:45 Greece Celestron Travel Scope 70 Portable Telescope Camera Neximage solar system imager AMCap recording software

Moon 55% (8 October 2016) - Telescope από sv4dinos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου