Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Copernicus Crater - Moon


Copernicus Crater Size: 93.0 km / 57.8 mi, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera CCD NexImage solar system imager, AMCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου