Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Double Stars, Arcturus and Sirius


Arcturus, HIP 69673 A, Double Star, Distance:36,71 ly, Τime 05:45 Larissa Greece (18 February 2017), Sirius, HIP32349, Double Star, Distance: 8,60 ly, Τime 19:00 Larissa Greece (17 February 2017), Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera CCD NexImage solar system imager, AMCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου