Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

The Sun - Sunspot 2638 (22 February 2017)

The Sun, Type:Star, Distance 147,737 Million km, Sunspot 2638, Τime 10:30 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SkyWatcher 70mm Solar Filter, Camera CCD NexImage solar system imager, AMCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου