Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Aldebaran Variable Star - Distance 66,64 ly

Τime 20:00 Larissa Greece (4 March 2017), Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου