Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Altair, Pulsating Variable Star, Distance:16,73 ly (17 March 2017)

Τime 05:30 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, FireCapture recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου