Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Moon (14 March 2017)

Τime 01:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera NexImage, AMCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου