Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Antares, Pulsating Variable Star, Distance:553,75 ly

Τime 05:30 Larissa Greece (13 April 2017), Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου