Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Full Moon (11 April 2017)

Τime 01:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου