Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Mare Nectaris, a “sea” or large circular plain (Moon)

Mare, maria, a “sea” or large circular plain, Size: 333.0 km / 206.9 mi, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου