Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Moon, Illuminated: 80.5% (6 April 2017)

Τime 20:30 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου