Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Sun - Sunspots 2651 (21 April 2017)

The Sun, Type: Star, Distance 147,737 Million km, Τime 11:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SkyWatcher 70mm Solar Filter, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου