Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Moon, Illuminated: 84.7% (15 May 2017)

Τime 05:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου