Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Moon, Illuminated: 85.8% (7 May 2017)

Τime 03:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου