Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Moon, Illuminated: 37,1% (29 June 2017)

Τime 21:30 Larissa Greece, Distance: 381770,898 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου