Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Moon, Illuminated: 41.9% (31 May 2017)

Τime 21:30 Larissa Greece, Distance: 376041,410 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου