Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Mizar, ζ UMa, Double Star (21 July 2017)

Τime 23:00 Larissa Greece, Distance: 78,16 Light Years, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου