Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Moon, Illuminated: 51,2% (30 July 2017)

Τime 21:10 Larissa Greece, Distance: 396151,969 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου