Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Moon, Illuminated: 94,8% (6 July 2017)

Τime 21:20 Larissa Greece, Distance: 403266,235 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου