Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Pleiades, M45 (9 July 2017)

Pleiades, M45, Star Cluster, Distance: 444,3 ly, Τime 05:15 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου