Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Moon, Illuminated: 25,7% (26 August 2017)

Τime 21:00 Larissa Greece, Distance: 393479,606 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου