Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Sun - Sunspots AR2671,AR2672 (22 August 2017)

The Sun, Type: Star, Distance 151,295 Million km, Τime 16:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SkyWatcher 70mm Solar Filter, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου