Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Moon, Illuminated: 83,7% (10 September 2017)

Τime 04:00 Larissa Greece, Distance: 367772,381 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου