Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Orion Nebula, M42 (20 September 2017)

Distance 1343,9 Light Years, Τime 05:30 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου