Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Pleiades, M45, Star Cluster (11 September 2017)

Pleiades, M45, Star Cluster, Distance: 444,3 ly, Τime 05:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου