Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Moon, Illuminated: 57,2% (28 October 2017)

Τime 19:00 Larissa Greece, Distance: 394003,106 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου