Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Full Moon (3 December 2017)

Τime 19:00 Larissa Greece, Distance: 355974,019 km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου