Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Pleiades, M45, Star Cluster (11 December 2017)

Pleiades, M45, Star Cluster, Τime 19:00 Larissa Greece, Distance: 444,3 ly, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, 0.5x Focal Reducer 1.25", Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου