Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Orion Nebula, M42 (18 January 2018)

Orion Nebula, M42 - NGC1976 - Orion A, Distance 1343,9 Light Years, Τime 19:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, 0.5x Focal Reducer 1.25", SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου