Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

M 22 Great Sagittarius Cluster (2 April 2018)

Local Τime 04:30 Greece, Distance: 9786,0 Light Years, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, 0.5x Focal Reducer 1.25", Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου