Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Mars (20 July 2018)

Local Time 02:30, Distance: 58.947 M km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, Stacked Barlows TeleVue 3X + X-Cel LX 2x, SharpCap recording software, Capture Area=1280x720


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου