Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Mars (3 July 2018)

Local Time 02:30, Distance: 65.946 M km, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, TeleVue 3X, FireCapture recording software, Capture Area=1280x720


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου