Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Jupiter, Saturn, Mars (11 August 2018)

Local Time 21:00 - 23:00 Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, Barlow TeleVue 3X, SharpCap recording software Capture Area=800x600 Images processing with PIPP and RegiStax


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου