Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

M 24 Small Sagittarius Star Cloud - M17 Omega Nebula (1 August 2018)

Local Τime 01:00 Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SKYWATCHER Alt-Azimuth mount AZ3, 0.5x Focal Reducer 1.25", Camera ZWO ASI290MC USB 3.0.COLOR, SharpCap recording software


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου