Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Saturn Test 2 - Telescope 70mm (30-8-2016)


Celestron Travel Scope 70 Portable Telescope Camera Neximage solar system imager Video Quality 1280x720

Saturn Test 2 - Telescope 70mm (30-8-2016) από sv4dinos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου