Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Sunspots - Ηλιακές Kηλίδες


Celestron Travel Scope 70 Portable Telescope Filter Sun Baader Astro Solar Camera Neximage solar system imager Video Quality 1280x720

Sunspots - Ηλιακές Kηλίδες από sv4dinos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου