Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Super Moon (16 October 2016) Telescope


Τime 21:00 Greece Celestron Travel Scope 70 Portable Telescope Camera Neximage solar system imager AMCap recording software

Super Moon (16 October 2016) Telescope από sv4dinos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου