Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Venus, Mars, Antares, Saturn (14-10-2016) Telescope


Τime 19:30 - 20:10 Greece Celestron Travel Scope 70 Portable Telescope Barlow 2x Camera Neximage solar system imager AMCap recording software Video Quality 1280x720

Venus, Mars, Antares, Saturn (14-10-2016... από sv4dinos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου