Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Mare Crisium, Sea of Crises Moon


Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera CCD NexImage solar system imager, AMCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου