Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Sinus Iridum, Montes Jura, Jeweled Scimitar - Moon


Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera CCD NexImage solar system imager, AMCap recording software

Sinus Iridum, Montes Jura, Jeweled Scimitar - Moon από sv4dinos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου