Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Moon, Mare Serenitatis (Sea of Serenity)

Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, X-Cel LX 2x Barlow Lens, Camera CCD NexImage solar system imager, AMCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου