Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

The Sun - Sunspots (27 February 2017)

The Sun, Type: Star, Distance 147,737 Million km, Sunspots 2640, 2638, Τime 14:45 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, SkyWatcher 70mm Solar Filter, Camera CCD NexImage solar system imager, AMCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου