Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Jupiter with Moons (26 March 2017)

Callisto, Europa, Ganymede, Io, Τime 00:40 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, FireCapture recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου