Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Alnitak, ζ Ori, Double Star, Distance: 817,43 ly (25 March 2017)

Τime 19:30 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου