Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Spica Variable Star, Distance:249,74 ly (25 March 2017)

Τime 04:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, SharpCap recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου