Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Saturn (23 March 2017)

Τime 04:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, FireCapture recording software, Stacking And Editing Photo With RegiStax 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου