Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Moon, Illuminated: 26,4% (23 March 2017)

Τime 06:00 Larissa Greece, Celestron Travel Scope 70/400 Portable Telescope, Televue Barlow 3X, Camera ZWO ASI120MC USB 2.0.COLOR, FireCapture recording software

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου